Rejestr
Korzyści
Archwium

Informacje były aktualizowane do dnia 09-09-2016

Wyjaśnienia dotyczące najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę

Stosownie do art. 12 ust. 3 pkt ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) do Rejestru Korzyści należy zgłaszać informacje o darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, jeżeli jej wartość przekracza 50 % „najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę”, o którym mowa w art. 6 ust. 3 tej ustawy. Wprawdzie art. 6 ust. 3 powołanej ustawy został uchylony, jednakże jak wynika z art. 25 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), ilekroć w przepisach prawa jest mowa o „najniższym wynagrodzeniu za pracę pracowników”, oznacza to kwotę 760 zł. Ustawa ta jest w dalszym ciągu obowiązująca, dlatego też, jak ustaliła Państwowa Komisja Wyborcza kilka lat temu sporządzając pomocnicze wzory zgłoszenia, do Rejestru Korzyści należy zgłaszać informacje o darowiźnie jeżeli jej wartość przekracza 50 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników (760 zł), tj. jeżeli wartość darowizny przekracza 380 zł, a nie 50% „minimalnego wynagrodzenia za pracę” określanego przez Radę Ministrów, które od dnia 1 stycznia 2015 r. będzie wynosiło 1750 zł.

Oznacza to, że kwota „najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników” wskazana na pomocniczych wzorach zgłoszenia do Rejestru Korzyści jest prawidłowa.

Wprowadzający: Grzegorz Gąsior (2014-12-16 10:23:43)