Rejestr
Korzyści
Archwium

Informacje były aktualizowane do dnia 09-09-2016

Nazwa urzędu
00100000000Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Stanowiska
00200000000Ministerstwo Cyfryzacji Stanowiska
00300000000Ministerstwo Energii Stanowiska
00400000000Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Stanowiska
00500000000Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Stanowiska
00600000000Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanowiska
00700000000Ministerstwo Rozwoju Stanowiska
00800000000Ministerstwo Edukacji Narodowej Stanowiska
00900000000Ministerstwo Finansów Stanowiska
01000000000Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stanowiska
01100000000Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stanowiska
01200000000Ministerstwo Obrony Narodowej Stanowiska
01300000000Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanowiska
01400000000Ministerstwo Skarbu Państwa Stanowiska
01500000000Ministerstwo Sportu i Turystyki Stanowiska
01600000000Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Stanowiska
01700000000Ministerstwo Spraw Zagranicznych Stanowiska
01800000000Ministerstwo Sprawiedliwości Stanowiska
01900000000Ministerstwo Środowiska Stanowiska
02000000000Ministerstwo Zdrowia Stanowiska
02100000000Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanowiska
02200000000Agencja Mienia Wojskowego Stanowiska
02300000000Agencja Wywiadu Stanowiska
02400000000Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Stanowiska
02500000000Centralne Biuro Antykorupcyjne Stanowiska
02600000000Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Stanowiska
02700000000Główny Inspektorat Farmaceutyczny Stanowiska
02800000000Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanowiska
02900000000Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Stanowiska
03000000000Główny Inspektorat Sanitarny Stanowiska
03100000000Główny Inspektorat Transportu Drogowego Stanowiska
03200000000Główny Inspektorat Weterynarii Stanowiska
03300000000Główny Urząd Geodezji i Kartografii Stanowiska
03400000000Główny Urząd Miar Stanowiska
03500000000Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Stanowiska
03600000000Główny Urząd Statystyczny Stanowiska
03700000000Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Stanowiska
03800000000Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Stanowiska
03900000000Komenda Główna Policji Stanowiska
04000000000Komenda Główna Straży Granicznej Stanowiska
04100000000Komisja Nadzoru Finansowego Stanowiska
04200000000Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Stanowiska
04300000000Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Stanowiska
04400000000Państwowa Agencja Atomistyki Stanowiska
04500000000Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Stanowiska
04600000000Polska Agencja Kosmiczna Stanowiska
04700000000Służba Kontrwywiadu Wojskowego Stanowiska
04800000000Służba Wywiadu Wojskowego Stanowiska
04900000000Urząd do Spraw Cudzoziemców Stanowiska
05000000000Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Stanowiska
05100000000Urząd Komunikacji Elektronicznej Stanowiska
05200000000Urząd Lotnictwa Cywilnego Stanowiska
05300000000Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stanowiska
05400000000Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Stanowiska
05500000000Urząd Regulacji Energetyki Stanowiska
05600000000Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stanowiska
05700000000Urząd Transportu Kolejowego Stanowiska
05800000000Urząd Zamówień Publicznych Stanowiska
05900000000Wyższy Urząd Górniczy Stanowiska